สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี รับรายงานตัวบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค (2) ตำแหน่ง ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี รับรายงานตัวบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค (2) ตำแหน่ง ประเภททั่วไป ระดับ    ปฏิบัติงาน ที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  ขั้นพื้นฐาน โดยมี นายธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวแสดงความยินดี และปฐมนิเทศให้หลักในการดำรงตนอยู่บนฐานของความพอเพียง      ตามศาสตร์พระราชา การปฏิบัติหน้าที่ราชการต้องมีหลักอิง ยึดหลักความถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และตั้งใจทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ พัฒนาตนเอง ให้มีความก้าวหน้าในการรับราชการ

 1,515 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์