สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ รู้คุณค่าของการแบ่งปัน และการช่วยเหลือผู้อื่น มีจิตสาธารณะและใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ มีลูกเสือ ยุวกาชาด จากโรงเรียนถาวรวิทยา ร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมี นายธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน       นางจรรยา พลายเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนถาวรวิทยา และคณะครูร่วมให้การต้อนรับ และร่วมกิจกรรมด้วย

 

ข้ามไปยังทูลบาร์