สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (อนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษา) ครั้งที่ 5/2563

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (อนุกรรมการ   ด้านการพัฒนาการศึกษา) ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมอาเซียน สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี มี นายชาลี สำรองทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นเลขานุการในการประชุม โดยมีนางอรณิช วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี        เป็นประธานในการประชุม เพื่อร่วมพิจารณากลั่นกรองวาระการประชุมเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีต่อไป

 1,699 total views,  2 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์