สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมเตรียมการดำเนินงานตามโครงการครอบครัวผูกพันสร้างสรรค์ความเป็นพลเมือง ครั้งที่ 1/2563

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมเตรียมการดำเนินงานตามโครงการครอบครัวผูกพันสร้างสรรค์ความเป็นพลเมือง ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยมี นายชาลี สำรองทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน

 

 

 1,983 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์