สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่สำรวจสภาพน้ำ ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจโรงเรียนบ้านหินแด้น และโรงเรียนบ้านท่าแย้ เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในสถานการณ์อุทกภัยบริเวณรอบข้างโรงเรียน พร้อมชมผลิตภัณฑ์เทียนหอมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนบ้านหินแด้น

นายชาลี สำรองทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล รักษาราชการแทน ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านหินแด้น และโรงเรียนบ้านท่าแย้ เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในสถานการณ์อุทกภัยบริเวณรอบข้างโรงเรียน พร้อมชมผลิตภัณฑ์เทียนหอมและเทียนบูชาประจำวันเกิด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนบ้านหินแด้น รายได้จากการจำหน่าย นำสมทบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหินแด้น 

 

 4,609 total views,  2 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์