สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการรับรายงานตัวผู้ผ่านการประเมินคุณสมบัติตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โครงการเพชรในตม และโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 23 อัตรา

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการรับรายงานตัวผู้ผ่านการประเมินคุณสมบัติตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โครงการเพชรในตม และโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 23 อัตรา โดยมี นายชาลี สำรองทรัพย์         ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวต้อนและให้โอวาท และได้รับเกียรติจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการออมเงิน

 4,918 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์