สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการสอบคัดเลือกโดยการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพด้วยการสัมภาษณ์นักศึกษาทุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 3 โครงการ

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี        เป็นประธานดำเนินการสอบคัดเลือกโดยการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพด้วยการสัมภาษณ์นักศึกษาทุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 3 โครงการ ดังนี้
1. โครงการส่งเสริมการผลิตรูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium จำนวน 1 ราย
2. โครงการเพชรในตม จำนวน 1 ราย
3. โครงการผลิตรครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 22 ราย รวมทั้งสิ้น 24 ราย

 

ข้ามไปยังทูลบาร์