สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ประเมินสถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ประเมินสถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี       เขต 4 โดยมี นายบำรุง ข่ายคำ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานคณะกรรมการฯ นางสาวสุภาพ จัดละ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2          นายสุรชัย สุขเข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ และ น.ส.ศรัณย์รัช เดชอุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน      นางปานไพลิน แม้นพรม นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินฯ

 

ข้ามไปยังทูลบาร์