สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สำหรับประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สำหรับประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยมี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน

ข้ามไปยังทูลบาร์