สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2563

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

 14,187 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์