สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปี 2566

1 บันทึกเสนอและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565    >> คลิก

2 บันทึกเสนอและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565    >> คลิก

3 บันทึกเสนอและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565   >> คลิก

4 บันทึกเสนอและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566    >> คลิก

5 บันทึกเสนอและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566    >> คลิก

6 บันทึกเสนอและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566    >> คลิก

7 บันทึกเสนอและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566   >> คลิก

8 บันทึกเสนอและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566  >> คลิก

9 บันทึกเสนอและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566    >> คลิก

10 บันทึกเสนอและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566    >> คลิก

11 บันทึกเสนอและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566    >> คลิก

12 บันทึกเสนอและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566    >> คลิก

13 บันทึกเสนอและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566    >> คลิก

ข้ามไปยังทูลบาร์