สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จเป็นประธานพิธีมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีหรือ “Princess Maha Chakri Award” ครั้งที่ 3 ปี 2563 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จเป็นประธานพิธีมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีหรือ “Princess Maha Chakri Award” ครั้งที่ 3 ปี 2563 เพื่อเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่นและสร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวม 11 ประเทศ และทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 มี นางเบญจมาศ วัยนิพิฐพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกบ รางวัลครูยิ่งคุณ นายประเทือง แผนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน   บ้านตลุงเหนือ รางวัลครูขวัญศิษย์ เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า       มหาจักกรี ครั้งที่ 2 และในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี มีผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ได้แก่นายอดิศักดิ์ บุญมา ครูโรงเรียนบ้านหนองปล้อง สำนักงานเขตพื้นที่    การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 รับพระราชทานรางวัลครูยิ่งคุณ นางจุรีพร สุทธิไส     ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4       โดยมี นายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายอนันต์  กัลปะ  ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเฝ้ารับเสด็จ และร่วมเป็นเกียรติในงาน 

 436 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์