ศูนย์เสมารักษ์จังหวัดกาญจนบุรี ออกเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียน นักศึกษา โรงเรียนคุรุสภา โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน อำเภอทองผาภูมิ  ซึ่งบ้านนักเรียนประสบอัคคีภัย

วันที่ 12 มีนาคม 2563 หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายโอภาส ต้นทอง รองหัวหน้าเสมารักษ์ฯ  พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา  บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ออกเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียน นักศึกษา บริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกไทรโยคน้อย อำเภอไทรโยค บริเวณน้ำพุร้อนลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ และนำเครื่องอุปโภค บริโภค ทุนการศึกษาไปมอบให้นักเรียนโรงเรียนคุรุสภา โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน อำเภอทองผาภูมิ  ซึ่งบ้านประสบอัคคีภัย จากการเฝ้าระวังดังกล่าวไม่พบนักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงแต่อย่างใด

 

 666 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์