ศธจ.กาญจนบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วยรอบที่ 5 จำนวน 7 อัตรา (รายงานตัววันที่ 3 ตุลาคม 2565)

กศจ.กาญจนบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 5 จำนวน 7 อัตรา รายงานตัวเพื่อโรงเรียนทางระบบ ZOOM ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน  2565  เวลา 13.00 น.  และบรรจุแต่งตั้งฯ ในวันจันทร์ที่ 3 ่ตุลาคม  2565  เวลา 08.30 – 09.00 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมืองฯ  จังหวัดกาญจนบุรี  จำนวน 4 กลุ่มวิชาเอก  ประกอบด้วย วิชาสังคมศึกษา จำนวน 3 อัตรา วิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา วิชาพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา และวิชาอุตหกรรมศิลป์ (ไฟฟ้า) จำนวน 2 อัตรา 

ากผู้สอบแข่งขันฯ รายใดขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้งครั้งนี้ให้จัดส่งบันทึกขอสละสิทธิ์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้ง

***สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่***

  1. หนังสือนำส่งเรียกตัวบรรจุผู้สอบแข่งขัน   —–>> คลิกที่นี่
  2. บัญชีรายชื่ีอผู้ทีได้รับการเรียกตัว    —–>> คลิกที่นี่
  3. บัญชีรายชื่อโรงเรียนเอกสังคมศึกษา    —–>> คลิกที่นี่
  4. บัญชีรายชื่อโรงเรียนเอกคอมพิวเตอร์    —–>> คลิกที่นี่
  5. บัญชีรายชื่อโรงเรียนเอกพลศึกษา  —–>>  คลิกที่นี่
  6. บัญชีรายชื่อโรงเรียนเอกอุตสาหกรรมศิลป์ (ไฟฟ้า) —–>> คลิกที่นี่
  7. แบบฟอร์มสละสิทธิ์บัญชี กศจ.กาญจนบุรี    —–>> คลิกที่นี่
  8. เอกสารประกอบการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล   —–>> คลิกที่นี่
ข้ามไปยังทูลบาร์