ศธจ.กาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมรับการติดตามการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)

       เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมรับการติดตามการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน) จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เพื่อให้เป็นไปตามกรอบและแนวทางการดำเนินงานตามที่กำหนด  ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

ข้ามไปยังทูลบาร์