ศธจ.กาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

       วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายนางสาวอรอุมา พันแสงทอง รักษาการผู้อำนวยการ  กลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีว่าที่ร้อยตรี ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุม

ข้ามไปยังทูลบาร์