ศธจ.กาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันที่ 24 มกราคม 2566 นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวอรวรรณ คำมาก            รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นางสาวถวิล หวังกุ่ม ศึกษานิเทศก์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมี นายกองเอก พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน และมี ว่าที่ร้อยตรี ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พันเอกบรรเจิด            จันทร์ส่งเสริม รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ทหาร ตำรวจ        ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ โรงเรียนวัดอินทาราม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ข้ามไปยังทูลบาร์