ศธจ.กาญจนบุรี ประชุม ZOOM รับทราบแนวทางในการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ (ว.16)

           เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี โดยนายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ ZOOM Meeting  เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 

        ในการประชุมดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตอย่างดียิ่ง โดยมี ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด เพื่อให้การดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้บรรลุตามเป้าหมายต่อไป

 

 

 4,099 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์