ศธจ.กาญจนบุรี ประชุม ZOOM ขับเคลื่อนการดำเนินงาน กศจ. เพื่อพัฒนาการศึกษา

        เมือวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 11/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม  เพื่อพิจารณาประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา การจัดการเรียนการสอน และการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี
         ในการประชุม กศจ.กาญจนบุรี ใช้รูปแบบการประชุมผ่านระบบ ZOOM Meeting  โดยปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการเผยแพร่มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  อย่างเคร่งครัด ซึ่งการประชุมได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการทุกท่านอย่างดียิ่ง สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานของ กศจ.กาญจนบุรี เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

 4,255 total views,  3 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์