ศธจ.กาญจนบุรี บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จากการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 จำนวน 14 ราย

เมื่อวันที่ 5  มกราคม  2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้  จากบัญชี กศจ.ราชบุรี วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 ราย ,บัญชี กศจ.สมุทรปราการ วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 6 ราย และบัญชี กศจ.แพร่ วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 5 ราย  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปี พ.ศ. 2564   ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  โดยมี นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นประธานในที่ประชุมได้กล่าวแสดงความยินดี ปฐมนิเทศ  การปฏิญานตนการเป็นข้าราชการที่ดี และการร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ,  นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล  ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดกาญจนบุรี นายประพันธ์ พุ่มจันทร์ ผอ.ร.ร.วัดท่าตะคร้อ , นายทวี  ชูศรี  ผอ.ร.ร.บ้านหินแด้น ,นางสุรีพร บำรุงชล ผอ.ร.ร.วัดพังตรุ ,นางอัจฉรา รอดภัย ผอ.ร.ร.วัดบ้านทวน ในฐานะทีมงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  มาบรรยายให้ความรู้เรื่องกิจการสหกรณ์ และการออมเงิน  ก่อนเดินทางไปรายงานตัว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามที่สังกัด จำนวน 14 อัตรา

ข้ามไปยังทูลบาร์