ศธจ.กาญจนบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

      วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี นำโดยนายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี จำนวน 41 ราย ร่วมศึกษาดูงานตามโครงการเสริมสร้างและสร้างความผูกพันของบุคลากรภายใน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการองค์กร และพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

ข้ามไปยังทูลบาร์