ศธจ.กาญจนบุรี ขอประชาสัมพันธ์โครงการอาสาสมัคร กระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  • สื่อแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการอาสาสมัคร กระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผ่นพับ อส.ศธ หน่วยงาน

  • แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของ อส.ศธ. ในสถานศึกษา (อยู่ระหว่าง ขออนุญาตหน่วยงานทางการศึกษา (ต้นสังกัดของสถานศึกษา))

แนวทางการปฏิบัติงาน อส

ข้ามไปยังทูลบาร์