ศจ.กาญจนบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วยรอบที่ 4 จำนวน 3 อัตรา (รายงานตัววันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563)

กศจ.กาญจนบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 3 อัตรา รายงานตัวเพื่อโรงเรียน ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564  เวลา 08.30 – 09.00 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมืองฯ  จังหวัดกาญจนบุรี  และบรรจุแต่งตั้งฯ ในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 08.30 – 09.00 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมืองฯ  จังหวัดกาญจนบุรี  จำนวน 2 กลุ่มวิชาเอก  ประกอบด้วย วิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา และวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา 

หากผู้สอบแข่งขันฯ รายใดขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้งครั้งนี้ให้จัดส่งบันทึกขอสละสิทธิ์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้ง

***สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่***

  1. หนังสือนำส่งเรียกตัวบรรจุผู้สอบแข่งขัน   —–>> คลิกที่นี่
  2. บัญชีรายชื่ีอผู้ทีได้รับการเรียกตัว    —–>> คลิกที่นี่
  3. บัญชีรายชื่อโรงเรียนเอกภาษาอังกฤษ    —–>> คลิกที่นี่
  4. บัญชีรายชื่อโรงเรียนเอกภาษาจัีน    —–>> คลิกที่นี่
  5. แบบฟอร์มสละสิทธิ์บัญชี กศจ.กาญจนบุรี    —–>> คลิกที่นี่
  6. เอกสารประกอบการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล   —–>> คลิกที่นี่

 2,696 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์