ลงนามถวายพระพร หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบามสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเยี่ยมให้กำลังใจครู นักเรียนที่ร่วมอบรมแกนนำโครงการโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น

 355 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์