ลงนามถวายพระพร หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบามสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเยี่ยมให้กำลังใจครู นักเรียนที่ร่วมอบรมแกนนำโครงการโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น

ข้ามไปยังทูลบาร์