ร่วมเสวนากิจกรรม “VTEC SHOWCASE 2019” งานโชว์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในหัวข้อ “Digital Education การศึกษา 0.4 ปฏิรูปอย่างไรให้เป็น 4.0”

     วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมเสวนากิจกรรม “VTEC SHOWCASE 2019” งานโชว์เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อ      นำเสนอและกระตุ้นตลาดเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในจังหวัดกาญจนบุรี ให้ครบทุกภาคส่วน     ทั้งประชาชน ภาคธุรกิจ และการศึกษา โดยมีวิทยากรร่วมเสวนา ดังนี้ อาจารย์ ดร.วราภรณ์      ตรีพรหม ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิจัยและนวัตกรรม                   อาจารย์ ดร.ธัญวภณ ยิ่งประเสริฐชัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และผู้ดำเนินรายการคุณมัทณียา มากสมบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายข่าว NBT จังหวัดกาญจนบุรี โดยกิจกรรมจะเป็นรูปแบบงานเสวนา ผ่านมุมมองและแนวคิดผู้บริหารภาคการศึกษามาร่วมเสนอความคิดเห็น หัวข้อ “Digital Education การศึกษา 0.4 ปฏิรูปอย่างไรให้เป็น 4.0” บนโลกดิจิทัล กับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และมีบูธแสดงสินค้าเทคโนโลยีกว่า 20 บริษัท  ณ ลานกิจกรรมห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จังหวัดกาญจนบุรี

 

 342 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์