ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น. นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นำบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2561 ณ หอประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองกาญจนบุรี โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 เห็นชอบการเฉลิมพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” และได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

 

ข้ามไปยังทูลบาร์