ร่วมถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในโอกาสวันอายุวัฒนมงคล ครบ 64 ปี พระเทพปริยัติโสภณ (ปัญญา วิสุทธปญฺโญ ครุฑวงศ์ ป.ธ.9 พ.ม. พธ.บ. M.A.) เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง (วัดใต้)

นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมถวายมุทิตา    สักการะ เนื่องในโอกาสวันอายุวัฒนมงคล ครบ 64 ปี พระเทพปริยัติโสภณ (ปัญญา วิสุทธปญฺโญ ครุฑวงศ์ ป.ธ.9 พ.ม. พธ.บ. M.A.) เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง (วัดใต้) เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ข้ามไปยังทูลบาร์