ร่วมงานมุทิตาสักการะเนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพปริยัติโสภณ (ปัญญา วิสุทฺธิปญฺโญ/ครุฑวงศ์ ป.ธ.9 พธ.บ.,M.A.) เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง (วัดใต้)

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลวันบูรพาจารย์ ครบวันมรณภาพ ปีที่ 17 พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมคุณาภรณ์ (ไพบูลย์ กตปุญญมหาเถร ป.ธ.) อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี และอดีตเจ้าอาวาส    วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง (วัดใต้) พร้อมทั้งบำเพ็ญกุศลอุทิศให้บูรพาจารย์ของวัดทุกรูป และร่วมงานมุทิตาสักการะเนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ    ชั้นเทพที่ พระเทพปริยัติโสภณ (ปัญญา วิสุทฺธิปญฺโญ/ครุฑวงศ์ ป.ธ.9 พธ.บ.,M.A.) เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง (วัดใต้)

ข้ามไปยังทูลบาร์