รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีข้อมูลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561  ดังนี้

หนังสือนำส่งสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561

 1. แผนพัฒนาการศึกษา
 2. แผนขับเคลื่อนแผนบูรณาการ
 3. ตรวจติดตามและประเมินผล
 4. ติดตามการใข้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน
 5. สนับสนุนการตรวจราชการ
 6. ประชุมคณะอนุกรรมการ และกศจ.
 7. ประชุมคณะกรรมการประสานโรงเรียนเอกชน
 8. ส่งเสริมเวทีประชาคมอาเซียน
 9. พัฒนาการจัดประสบการณ์
 10. พัฒนาเด็กปฐมวัย
 11. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ
 12. ส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตาม
 13. การประเมินและการประกันคุณภาพ
 14. การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

 775 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์