รายงานผลการสำรวจความพอพอใจการให้บริการ

           สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีการรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนด   ดังนี้

  1. บันทึกรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >> คลิก
  2. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >> คลิก 
ข้ามไปยังทูลบาร์