รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

         สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

  1. บันทึกรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >>  คลิก
  2. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >>  คลิก
ข้ามไปยังทูลบาร์