รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ดำเนินการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565   รายละเอียดบันทึก/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >>  คลิกที่นี่

ข้ามไปยังทูลบาร์