รายงานการประชุม กศจ.

26 มีนาคม 2567 รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2567
20 กุมภาพันธ์ 2567 รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2567
23 มกราคม 2567 รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 8/2566
18 ธันวาคม 2566 รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 7/2566
28 พฤศจิกายน 2566 รายงานการประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 6/2566
20 กันยายน 2566 รายงานการประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 5/2566
5 กันยายน 2566 รายงานการประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 4/2566
24 พฤษภาคม 2566 รายงานการประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3/2566
21 กุมภาพันธ์ 2566 รายงานการประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2566
19 มกราคม 2566 รายงานการประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2566
1 2 3 8
ข้ามไปยังทูลบาร์