รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีข้อมูลที่แสดงว่าหน่วยงานมีการกำกับติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562  ดังนี้

หนังสือนำส่งจัดทำรายงาน ไตรมาสที่ 1

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562

หนังสือนำส่งจัดทำรายงาน ไตรมาสที่ 2

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2562

 

 414 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์