รับการตรวจติดตามโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 3

              สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี รับการตรวจติดตามโครงการ           Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ซึ่งโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางและสร้างเครือข่ายในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับจังหวัด ที่สอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ โดยมี นายอนันต์  กัลปะ  ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นายโอภาส  ต้นทอง  รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  และคณะร่วมให้การต้อนรับ

 

 509 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์