รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

…….รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี …….

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 14.00น. ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายอนันต์  กัลปะ  ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมให้การต้อนรับและรับมอบนโยบายจาก ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมรับฟังความต้องการและปัญหาของสถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งประกอบด้วย สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี และสำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน/นักศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน รวมถึงประชาชนทั่วไป​ เกิดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  ที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ตามความต้องการ​ และความพร้อมของตนเอง ก่อให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษาในทุกพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

 

 

 

 

 

 372 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์