ระชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ TFE (Teams For Education) ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

Teams For Education

                 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมแควใหญ่ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ TFE (Teams For Education) ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นโครงการภายในแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวข้องระดับภาค และระดับจังหวัด เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบแนวทางการพัฒนานักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแต่ละวิชาต่ำกว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 เพิ่มขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 545 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์