มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  ดังนี้

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

 373 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์