มาตรการเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น  การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ  ดังนี้

  1. บันทึกการจัดทำมาตรการเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลต่อสาธารณะ
  2. มาตรการและกลไกในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

 

 

 376 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์