มาตรการป้องกันการรับสินบน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการรับสินบน ดังนี้

  1. การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อป้องกันการรับสินบน
  2. ประกาศแนวทางการป้องกันการรับสินบน
  3. มาตรการป้องกันการรับสินบน

 386 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์