มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

 307 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์