พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนหนองรีประชานิมิต ประจำปีการศึกษา 2562 “ดอกแก้วเกม ครั้งที่ 39”

……..เปิดดอกแก้วเกมครั้งที่ 39……….

      เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนหนองรีประชานิมิต อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี นายอนันต์  กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติ          เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนหนองรีประชานิมิต ประจำปีการศึกษา 2562      โดยมี นายศุภกร เมฆขยาย ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬาอย่างถูกวิธี มีน้ำใจนักกีฬา รู้กฎกติกามารยาทของการเป็นผู้เล่นกีฬาที่ดี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีพัฒนาการ        ด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์อย่างสมดุล ซึ่งเป็นคุณลักษณะของเยาวชนในการพัฒนาประเทศชาติ    ในอนาคตต่อไป โดยมีผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาในบริเวณใกล้เคียงร่วมเป็นเกียรติในงาน

 

 

 

 757 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์