พิธีวันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

      เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ              พระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี จัดพิธีวันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2562 ประดับเครื่องหมายและหมวกเครื่องแบบราชพิธี ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 (ใหม่) เพื่อรำลึกถึง      พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในสถาบัน มีระเบียบวินัย มีความรัก สามัคคี และเทิดทูน ในสถาบันชาติ ศาสนา          พระมหากษัตริย์ โดยมี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน      ในพิธี พร้อมทั้งได้ประดับเข็มเครื่องหมายประกอบชุดพิธีการ และหมวกให้กับนักเรียนใหม่          มีผู้บริหารโรงเรียน ผู้มีเกียรติ คณะครูและผู้ปกครองนักเรียนร่วมพิธีด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,698 total views,  2 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์