พิธีลงนามตกลงความร่วมมือ เครือข่ายการนิเทศ ระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านเรดาร์ ตามโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับโรงเรียนเครือข่าย

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 พิธีลงนามตกลงความร่วมมือ เครือข่ายการนิเทศ ระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านเรดาร์ ตามโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับโรงเรียนเครือข่าย ซึ่งมีจำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดอินทาราม โรงเรียนวัดท่าล้อ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว โรงเรียนบ้านรางจิก โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านประตูด่าน โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โรงเรียนบ้านสามยอด และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเรดาร์

 5,713 total views,  2 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์