พิธีมอบรางวัลสถานศึกษาต้นแบบ ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาคกลาง ในการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปบูรณาการการเรียนการสอน

วันที่ 9 กันยายน 2565  นายโอภาส  ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาววิไลรัตน์ คันธาวัฒน์ ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา นางสาวปิยนาถ สืบเนียม ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวศศิพิมพ์ แพทวงษ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล นางวราภรณ์ เนาวราช ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลและนำเสนอผลงานของสถานศึกษาต้นแบบระดับจังหวัดและระดับภาคที่นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาคกลาง  ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม  โดยมีนายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานพิธีมอบรางวัล และนำเสนอผลงานของสถานศึกษาต้นแบบระดับจังหวัดและระดับภาค ที่นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาคกลาง

🔆ขอแสดงความยินดีกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบระดับภาคที่นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปบูรณาการในการจัดการศึกษา

 6,940 total views,  411 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์