พิธีมอบรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 16 ต.ค.2562 ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพฯ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จัดพิธีมอบรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์ ประจำปี 2562 ซึ่งมาจากการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศไทย โดยความร่วมมือของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) คณะกรรมการ      คัดเลือกฯ ระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ครู ซึ่งมาจากการเสนอชื่อ      จากศิษย์เก่า และสถานศึกษาโดยผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการจังหวัดทั่วประเทศ ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี มีผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ได้แก่       นายอดิศักดิ์ บุญมา ครูโรงเรียนบ้านหนองปล้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 “รางวัลครูยิ่งคุณ” นางจุรีพร สุทธิไส ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 “รางวัลครูขวัญศิษย์ “ โดยมีนายณัฏฐพล          ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มอบรางวัล และให้โอวาทในพิธีมอบรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์

 

 886 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์