พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม….

มื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่สนามโรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) จังหวัดกาญจนบุรี นายณรงค์ รักร้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานวางพุ่มทอง พุ่มเงิน เปิดกรวยดอกไม้ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทในพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และลูกเสือชาวบ้านจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงาน
จังหวัดกาญจนบุรีจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และลํกเสือชาวบ้านจังหวัดกาญจนบุรี เพือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร องค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมประกอบด้วยการทบทวนปฏิญาณตน การสวนสนาม และการบำเพ็ญประโยชน์ อันเป็นการส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และลูกเสือชาวบ้าน ได้รู้จักการเสียสละ ความพร้อมเพรียง และการมีความสามัคคี ตลอดจนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หน่วยงานและโรงเรียนที่ร่วมพิธีสวนสนามฯ ได้แก่สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เขต 3 เขต 4 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษา เขต 8

 12,019 total views,  2 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์