พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี มอบจาน ชาม ไม้ถูพื้นและหน้ากากอนามัย ให้กับโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 9

พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี มอบจาน ชาม ไม้ถูพื้นและหน้ากากอนามัย ให้กับโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 9 และโรงเรียนเครือข่ายกองทุนการศึกษา ในจังหวัดกาญจนบุรี 17 โรงเรียน จังหวัดสุพรรณบุรี 5 โรงเรียน และจังหวัดอุทัยธานี 4 โรงเรียน เพื่อเป็นวัสดุอุปกรณ์ของโรงเรียนเพื่อใช้ในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนและสำหรับหอพักนักเรียนในโรงเรียนที่มีนักเรียนพักนอน และสำหรับมาตรการในการป้องกันโควิด-19 ของนักเรียน                          โดยมี  นางสาวอรวรรณ คำมาก รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แทนในการมอบ

ข้ามไปยังทูลบาร์