พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการเครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรมของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา สู่ชุมชน อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่ ที่ว่าการอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี       พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการเครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรมของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา สู่ชุมชน อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายอนันต์  กัลปะ  ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นายวิบูลย์ ชัยประเสริฐ นายอำเภอหนองปรือ นายนิพัฒน์ มณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ อำเภอหนองปรือ ผู้นำท้องถิ่น และเครือข่ายผู้ปกครอง เข้าร่วมประชุม โดยมี ดร.กษมา วรวรรณ           ณ อยุธยา อาสาสมัครโครงการกองทุนการศึกษาส่วนกลาง นายนันทพล พงษ์สรอย อาสาสมัครโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมคณะด้วย ทั้งนี้ ได้มีการนำเสนอแผนดำเนินการคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี      โดยโรงเรียนร่วมกันวางแผนพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์นักเรียน สู่ชุมชน  

 

 615 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์