พบกันงานวันเด็ก ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563

?? พบกันงานวันเด็ก ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ที่ สนามกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี (สนามกลีบบัว) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

 

จังหวัดกาญจนบุรีขอเชิญชวนเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 สนามกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี มีกิจกรรมต่างๆ ทั้ง เวทีการแสดงของเด็ก กิจกรรมรับของรางวัล และบริการอาหาร เครื่องดื่ม ฟรีตลอดงาน

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวดกาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งส่วนราชการต่างๆ ภาคเอกชน และสถานศึกษาต่างๆ ได้ร่วมกันจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕63 โดยมีคำขวัญวันเด็ก ปี 2563 คือ เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่ พลเมืองไทย ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ที่ สนามกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี (สนามกลีบบัว) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้ยึดหลักค่านิยม ๑๒ ประการ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเพื่อให้เด็กและเยาวชน มีทักษะในการใช้ชีวิต รู้จักคิด รู้จักเหตุผล คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการมีองค์ความรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

สำหรับกิจกรรมที่จัดภายในงานจะมีการแสดงบนเวทีให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถ การจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ การจัดกิจกรรมหลากหลาย การเล่นเกมส์ แข่งขันทักษะต่าง ๆ การตอบคำถาม รับของขวัญ รางวัล จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และการบริการอาหาร น้ำดื่ม ของขวัญรางวัลแจกฟรีตลอดงาน

จึงขอเชิญชวน ผู้ปกครอง นำเด็ก และเยาวชน มาร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

 681 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์